สถานที่ใช้สำหรับอบรม short course

ลงทะเบียนส่งเด็กอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลศาลายา ห้องเอนกประสงค์ เริ่มเวลา 9.00 น. 

Credit: ภาพ mahidol.ac.th