Welcome to ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม2564 เปิดรับสมัครเด็กและผู้ปกครอง ค่ายเด็กค่ายธรรมะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามวิถีพุทธ

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

  ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม ค่ายอบรมจริยธรรม  2564  : กลุ่มธรรมะแค้มป์ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ บริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนา (EO) ไปกับ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามวิถีพุทธ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรอบรมโดยทีมพระวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเด็ก 

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมปี 2564

ค่ายครอบครัว กิจกรรมปิดเทอม Family Camp

*********************************************************************************************************

ข้อมูลย้อนหลัง

 ค่ายปิดเทอม63, ค่ายเด็ก, summer camp, 5 ค่ายเด็กสุดฮิต

 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27-29 พ.ย.63
 • โปสเตอร์ค่ายปิดเทอม พฤศจิกายน2563(หลังโควิด) เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม
 • การชำระค่าสมัคร
 • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ    
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), 
 • วิธีการเดินทางรถสาธรณะ รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์คครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย    
 • สิ่งของที่ควรนำมาค่าย :  ของใส่บาตร(ของแห้ง)ท่านละ 3 ชุด หรือตามกำลังศรัธรา, ชุดนอน ตามจำนวนคืน, ชุดเบิก บานสบายๆ ตามจำนวนวัน, (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ(ควรนำมาเผื่อ), ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน (ควรจัดกระเป๋า 1 ท่านต่อ 1 ชุด)  
 • การอำนวยความสะดวก :  การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหารหลัก 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ 
 • สิ่งของที่ควรนำมาฝากให้แก่เด็กๆ : ามารถนำมาฝากได้ที่จุดลงทะเบียน ของดฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่าย (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม ตามฤดูกาลในค่าย) 

******************************************************************************************************************

แนวทางการดำเนินงาน

ค่ายเด็ก2564 การพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกขึ้นในปี พุทธศักราช 2554 เริ่มจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดการพัฒนาเด็ก ตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ด้าน คือ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา ด้วยการจัดกิจกรรมบูรณการพระพุทธศาสนพัฒนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้การปรับองค์ความรู้ให้เชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเด็กๆ และผู้ปกครอง กับสถาบันทางศาานา ชุมชน บ้าน สถาบันการศึกษา ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนา เด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม พัฒนาศักยภาพ ของครอบครัว ชุมชน เติมเต็มสังคม เป็นสุข

ค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชน การอบรมของค่ายรักลูกให้ถูกธรรม เป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายในการปลูกฝังคนให้เกิดคุณธรรม แล้วคนๆ นั้นสามารถกลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นต่อไปได้ ตามหลักการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา ที่มองว่าเห็นว่า ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนจนเกิดปัญญาในทางพุทธศาสนามีความระเอียดลึกซึ้ง นอกเหนือจากการสังเคราะห์ความคิดเป็นทฤษฎีต่างๆ แล้วนำมาใช้เป็นเครื่องมือแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติจริง หลักการ ทฤษฎีเหล่านี้อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาด้วยการอาศัยข้อมูลทางศาสตร์ตะวันตกต่างๆ เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาจไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ได้ แต่ในอีกทางหนึ่งกลับพบว่า หลักการของศาสนาพุทธมีกระบวนการปลูกฝังให้คนเกิดปัญญา และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กได้

ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม แนวทางการฝึกอบรมเด็กของค่ายรักลูกให้ถูกธรรมได้มีมุมมองที่แตกต่าง จากการที่พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจอยากมุ่งให้เด็กเก่ง แต่หากลองพิจารณาดูว่าความเก่งของเด็กนั้นเราสามารถเติมเรื่องของปัญญาโดยใช้ทฤษฎีทางศาสตร์ต่างๆได้ ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาความเก่งแบบนี้ยังไม่นับว่าบุคคลนั้นจะสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองขั้นสูงสุดนั้นจะต้องมีการพัฒนาจากภายในจิต การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ คือ การปลูกฝังความดีงามทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากปัญญาประกอบเข้ามา ดังเช่นการฝึกอบรมเด็กตามหลักภาวนา 4 พัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ที่ทางค่ายรักลูกให้ถูกธรรมได้นำมาประยุกต์กิจกรรมที่ให้เด็กๆ เข้าใจและง่ายต่อการเรียนรู้ จะสามารถบ่มเพาะคนโดยการส่งเสริมความดีงามทางจิตใจเพื่อเด็กเกิดปัญญาทางคุณธรรมได้ โดยใช้รูปแบบการอบรมผ่านกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจุบันให้เด็กได้ลงมือแก้ไข หรือการส่งเสริมคุณธรรมไปพร้อมกับครอบครัว ในแนวทางสร้างสรรค์สังคม เพื่อสร้างโลกที่มีความมั่นคงทางจิตใจสำหรับเด็กได้

(update เดือน ,uี.ค. 2564) แนวคิดการสร้างความสุขของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากศาสตร์ของพระราชา ในค่ายรักลูกให้ถูกธรรม :  เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต ค่านิยมสังคมไทย และวัฒนธรรมเดิมได้เปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตใหม่ ยังผลให้ผู้คนขาดสมดุลในการดำเนินชีวิตกับครอบครัว เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากกับเด็ก และวัยรุ่น ในครอบครัวสมัยใหม่มีการศึกษาที่พบว่า ในขณะที่หลายครอบครัวมีสมาชิกต่างวัยอยู่ร่วมกัน ได้อาศัยเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการใช้ชีวิต ง่ายๆ สบายๆ จนหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแทบจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงเลย เช่น เด็กๆ ติดเกมส์ ติดการใช้โซเซี่ยลมีเดีย พ่อแม่ติดการชมรายการทีวี ซื้อสินค้าบนโซเซี่ยล ชื่นชอบที่จะพูดคุยกันผ่านสังคมออนไลน์ การพึ่งพาเทคโนโลยีที่เปิดกว้างจนขาดความพอดีอาจนำไปสู่ความไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิก ต่างเพศ ต่างวัย ในครอบครัวได้ และกระทบต่อการสร้างความสุขในบ้านเป็นอย่างมาก ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม เห็นด้วยกับมุมมองว่า หากการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์เป็นไปเพื่อเพิ่มความสุขที่ไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มการบริโภคหรือเพิ่มมูลค่าทางการเงิน ดังที่ในมีข่าวจากหลายประเทศเริ่มเห็นด้วยกับการสร้างความสุขของคนในประเทศด้วยการใช้ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ มาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประชาชน แทนความสามารถบริโภคตามกระแสจนเกินความพอดี

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม กลุ่มธรรมะแค้มป์ จึงได้นำแนวคิด ในการสร้างความสุขของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่น้อมนำปรัชญาการดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตามแนวคิด ตามรอยเท้าพ่อ ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มาทำการศึกษา ในระดับสถาบันครอบครัว และนำภูมิปัญญาทางศาสนาควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากศาสตร์ของพระราชา เป็นฐานของการบูรณาการการให้ความรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะด้านกาย ศีล จิตและปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และการมีความจะรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขในครอบครัวของตนเอง โดยการจัดการอบรมการให้ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นส่วนที่ช่วยในการส่งเสริมให้คนในสังคมมีการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สอดคล้องกับค่านิยมในปัจจุบันอย่างมีความสุขบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ายธรรมะ ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายสำหรับครอบครัว - ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

*******************************************************************************************************

ปฎิทิน การดำเนินการอบรมที่ผ่านมา

  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ปี 2562  

กิจกรรมปิดเทอม,โรงเรียนอินเตอร์ ,Family Camp  แค้มป์เด็ก, ค่ายเยาวชน , ค่ายครอบครัว

 

  ค่ายปิดเทอม, Summer Camp , ค่ายสำหรับครอบครัว        ค่ายเด็ก, ค่ายปิดเทอม, Summer Camp

 

           ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ปี 2561                 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น14  และ  Short Coures 2 วันไปกลับ  

        ค่ายเยาวชน, ค่ายครอบครัว, กิจกรรมปิดเทอม              ค่ายธรรมะ, ค่ายเด็ก, ค่ายปิดเทอม,ค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆหนูๆมาร่วมบริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนาEQกับค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น11และรุ่นที่ 12  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 10          ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 8 และ รุ่น 9         

 ค่ายซัมเมอร์, ค่ายสำหรับเด็ก, ธรรมะ               ธรรมะ, ค่ายธรรมะสำหรับเด็ก, ค่ายคุณธรรม       ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                      

 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 7  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 6 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 5  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 4          

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 3

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม     ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 2 ธรรมะหรรษาแค้มป์ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 1
ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 

ค่ายธรรมะ ค่ายเด็กและครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

5ค่ายเด็กดี Day Camp, Overnight Camp, Family Camp ของค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญเด็กและผู้ปกครอง เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในแบบที่ดีต่อใจ
กิจกรรมเชิงพุทธที่เหมาะสำหรับเด็กตามวัย
 #1 ค่ายเด็กเล็ก: กิจกรรมธรรมะหรรษา&บริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนาอีคิว
 #2 ค่ายเด็กประถม: กิจกรรมการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ส่งเสริมความดีงามทางจิตใจ
 #3 ค่ายเด็กมัธยม: เรียนธรรมเรียนรู้การแก้ปัญหาชีวิตด้วยกิจกรรมเชิงพุทธในแบบที่ดีต่อใจ
 #4 ค่ายครอบครัว Family Camp: การเสริมสร้างระบบครอบครัวเชิงพุทธ  :  ค่ายค้างคืน และ ค่ายไปกลับ
 #5 ค่ายเยาวชนจิตอาสา : สำหรับเยาวชันระดับชั้นอุดมศึกษาที่สนใจเรียนรู้ทักษะการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ

5ค่ายเด็กดี ,ค่ายเด็ก,ค่ายครอบครัว,

ค่ายเด็กและครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม
 • การบริการสนับสนุนและให้คำปรึกษา
 • การปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน
 • การเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสำหรับเด็กตามวัย
 • การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
 • บุคลิกภาพเชิงจริยธรรมในเชิงการสอน
 • ความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรม
 • ส่งเสริมพัฒนาการ กาย จิต สังคม ปัญญา
5ค่ายเด็กดี ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม ของค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 

 

No front page content has been created yet.