แนะนำที่จอดรถและแผนผังสถานที่อบรม Short Course

แผนที่แสดงศูนย์การเรียนรู้มหิดลศาลายา สำหรับการอบรม Short Coures วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิ๊ก  

แนะนำบริเวณที่จอดรถใกล้เคียง บริเวณอาคารสถานที่จัดกิจกรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ไม่มีสถานที่สำหรับจอดรถ

Credit: ภาพ mahidol.ac.th

 

ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้มหิดลศาลายา แนะนำให้จอดรถบริเวณที่แนะนำแล้วเดินเข้าไป

 

ทางซ้ายมือจะมีพระบรมรูป พระบิดา

 

ด้านล่างอาคารศูนย์การเรียนรู้

 

ขึ้นลิฟไปชั้น 4 ห้อง411