ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะ พ.ศ. 2554-2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะปี2561

***************************************************************************************

 • วันที่ 11 - 12 ส.ค.61 แรลลี่ Family Camp เรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ (สำหรับครอบครัว) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร 3 ชุด (ขอเป็นของแห้งหรือต้นไม้ท่านละ 3 ชุด หรือครอบครัวละ 3 ชุด ตามกำลังศรัธรา ), ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน 
 • มาร่วมเรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ ไปกับแหล่งเรียนรู้ในพุทธมณฑล  โดยทีมพระวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก อาทิเช่น  สักการะองค์พระประธานพุทธมณฑล พระศรีศากยะทศพลญาณ, ท่องเที่ยวบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูตร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน , ชมอาทิตย์อัสดงที่มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน จำนวน 1,418 แผ่น หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์ ,เรียนรู้พุทธประวัติในพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา, ขอพรสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, สำรวจสถานที่สัปปายะ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ณ สวนไผ่ และอื่นๆ ฯลฯ 
 • ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม ค่าย รร. นานาชาติ ค่ายพัฒนาการเด็ก ค่ายคุณธรรม   กิจกรรมธรรมะที่เหมาะกับเด็กและง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย  อาทิเช่น  อัฉริยะใจใสวัยปิ๊ง,ไตรทักษะกับภาวนา4, ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง, เรียธรรมะกับการละเล่นว่าวจุฬา&ว่าวปั๊กเป้า, ฝึกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สมาท& สมาย , สวนดอกไม้ใต้แสงธรรม, มังกรปุจฉา, ถั่วงาวิปัสนาพาเพลิน , ตุงคุณธรรมจริยธรรมแห่งความดี, บริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนา EQ, โภชนาการแห่งความสุข, พุทธจริยศิลป์, อาศรมอักษรธรรม, Song for Buddhist chanting, ภาวนา for love สโลว์ไลฟ์ไปกับธรรมะ, ฟรุ๊งฟริ๊งกระดิ่งธรรม, รีไซเคิลทุกข์, พุทธเศรษฐศาสตร์อินเทรน ฯ 
 • ใบสมัครไฟล์ PDF. (สำหรับปริ้นทร์ เขียน และส่งกลับ )
 • ใบสมัครไฟล์ word. (สำหรับท่านที่ไม่ต้องการปริ้นทร์สามารถเซฟในคอม และส่งกลับ)
 • แผนที่จัดกิจกรรม 
 • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักส่วนตัว 
 • ภาพกิจกรรม  

*******************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 12  - 13 พ.ค.61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30   
 • สำหรับท่านที่เลือกการไปกลับ กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30   
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร (ของแห้ง)ท่านละ 1 ชุด, ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน  
 • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม    
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ   
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (รับสมัครเด็ก 4-16 ปี และผู้ปกครอง) ค่าย 2 วัน 1 คืน วันที่ 12 - 13 พ.ค. 61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

*******************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน ครั้งที่2 (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 (กำหนดการสามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียน) 
 • การแต่งกายอบรม (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ชุดไปรเวทสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงคลุมเข่า ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กทุกท่าน 
 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม จัดการอบรมเรียนธรรมสารพันพาเพลิน(เสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 สถานที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน ม.มหิดล ศาลายา  ผู้ปกครองสามารถรับส่งเด็กได้ในเวลา 9.00-16.00 น. ค่ะ 
 • แผนที่จัดอบรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน สามารถนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของสถาบันได้ 
 • ดาวน์โหลดโปสเตอร์ค่าย 2561 ค่ายธรรมะเด็กและครอบครัว 

*********************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสำหรับเด็ก (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30  
 • สำหรับท่านที่เลือกการพักค้างให้เด็กแบบไปกลับกรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30  
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม สำหรับเด็ก(รับสมัครเด็ก 4-16 ปี) ค่าย 2 วัน 1 คืนวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

 ******************************************************************************************

 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางมาในแต่ละค่ายทางทีมงานขออนุญาติแจ้งในเว็บล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์ ทางเว็บ
 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่น 15 (วันที่ 17-19 มีนาคม 2561), รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มีนาคม 2561) และ ต้นกล้าธรรมะครั้งที่ 2 (วันที่ 19-22 มีนาคม 2561)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 15, รุ่น 16 และ ต้นกล้าธรรมะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน , 3 วัน, และ 6 วัน ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • สถานที่ลงทะเบียน อาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30  วันสุดท้ายเลิก 14.30 กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
 • การแต่งกายมางานผู้ปกครองชุดสุภาพทุกสี สำหรับเด็กชุดไปรเวททุกสีค่ะ
 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม การเข้ามายังอาคารรพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา สามารถสอบถาม รปภ. บริเวณทางเข้าด้านหน้าพุทธมณฑล ได้ค่ะ
 • สามารถนำรถมาจอดได้บริเวณลานจอดรถของอาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา และท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนสามารถจอดค้างคืนได้
 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561  ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.00 ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา ทางค่ายมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะ
 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  1 วัน  ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา  12.00-15.30 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ได้แก่  (ค่าย 3 วัน 2 คืน ชุดนอน 2 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 2 ชุด), (ต้นกล้าธรรมะ ชุดนอน 5 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 5 ชุด เสื้อสีขาวสำหรับปฎิบัติธรรม 1 ตัว) (ชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, สามารถนำผ้าห่มมาเองได้, และของสำหรับใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)    
 • สิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป (ขอเป็นต้นไม้สำหรับบริจาคให้แก่พุทธมณฑล หรือของแห้งตามกำลังศรัทรา) ใช้ในการประกอบกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก (สิ่งของที่นำมาใส่บาตรควรแยกออกจากกระเป๋าเดินทาง)
 • การมาเยี่ยมบุตรหลานได้โดยการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดลงทะเบียนทุกวัน ในเวลา 8.00 - 17.00  (งดเข้าไปในบริเวณกิจกรรม, ห้องกิจกรรม, ห้องพัก, จุดอาบน้ำ ,บริเวณรับประทานอาหารของเด็กๆ และงดถ่ายภาพ บันทึกภาพวีดีโอในอริยาบทที่ไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น ) ไม่อนุญาติให้นำเด็กออกมาจากกิจกรรมหรือเข้าไปยังจุดที่มีกิจกรรม การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ ของเด็กผู้ที่ไปพาเด็กมาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางค่ายนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น    
 • การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ หากท่านประสงค์ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของใดๆ ทางทีมงานจะดำเนินการมอบให้แก่พระวิทยากรที่เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
 • สิ่งของที่นำมาฝากให้แก่เด็กๆ สามารถฝากได้ที่จุดลงทะเบียน งดรับฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ ระหว่างอยู่ค่าย สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่ายค่ะ (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม ในค่าย)
 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักใกล้พุทธมณฑล 
 • ใบสมัคร ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่นที่ 15 (วันที่ 17-19 มี.ค. 61) และ รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มี.ค. 61) ค่าย 3 วัน 2 คืน  (รับสมัครเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป และผู้ปกครอง) 
 • ใบสมัคร ต้นกล้าธรรมะ รุ่น 2 (วันที่ 17-22 มี.ค. 61) ค่าย 6 วัน 5 คืน (รับสมัครเด็กตั้งแต่  7 ขวบขึ้นไป)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

*************************************************************************

*****************************************************************************************

 • หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างระบบครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Family Camp 27-28 ต.ค. 61 (2 วัน คืน) ค่าสมัครท่านละ 1890 
 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 27  - 28 ต.ค.61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30   
 • สำหรับท่านที่เลือกการไปกลับ กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30   
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร (ของแห้ง)ท่านละ 1 ชุด, ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน  
 • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม    
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  

*******************************************************************************************************

 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่น 17 (วันที่ 21-23 ตุลาคม 2561) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 17 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน และ 3 วัน ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @Thammacamp ,อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com และ ทางอินบ๊อกเฟสบุค : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม    

 • สถานที่ลงทะเบียน อาคารอาคันตุกะ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.00กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ

 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • การแต่งกายมางานผู้ปกครองชุดสุภาพทุกสี สำหรับเด็กชุดไปรเวททุกสีค่ะ

 • การเข้ามายังอาคารรอาคันตุกะ สามารถสอบถาม รปภ. บริเวณทางเข้าด้านหน้าพุทธมณฑล สามารถนำรถมาจอดได้บริเวณลานจอดรถของอาคาอาคันตุกะ  และท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนสามารถจอดค้างคืนได้

 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.00 ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา ทางค่ายมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะ

 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  1 วัน  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา  12.00-15.30 

 • สิ่งของที่ควรนำมา ได้แก่   ชุดนอน 2 ชุด,  ชุดเบิก บานสบายๆ 2 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกงกระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, สามารถนำผ้าห่มมาเองได้, และของสำหรับใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)    

 • สิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป (ขอเป็นของแห้งตามกำลังศรัทรา) ใช้ในการประกอบกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก สิ่งของที่นำมาใส่บาตรควรแยกออกจากกระเป๋าเดินทาง

 • การมาเยี่ยมบุตรหลานได้โดยการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดลงทะเบียนทุกวัน ในเวลา 8.00 - 17.00  (ขอความร่วมมือ และไม่อนุญาติให้เข้าไปในบริเวณกิจกรรม, ห้องกิจกรรม, ห้องพัก, จุดอาบน้ำ ,บริเวณรับประทานอาหารของเด็กๆ และงดถ่ายภาพ บันทึกภาพวีดีโอในอริยาบทที่ไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น ) ไม่อนุญาติให้นำเด็กออกมาจากกิจกรรมหรือเข้าไปยังจุดที่มีกิจกรรม การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ ของเด็กผู้ที่ไปพาเด็กมาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางค่ายนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น    

 • การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ หากท่านประสงค์ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของใดๆ ทางทีมงานจะดำเนินการมอบให้แก่พระวิทยากรเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

 • สิ่งของที่นำมาฝากให้แก่เด็กๆ สามารถฝากได้ที่จุดลงทะเบียน งดรับฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ ระหว่างอยู่ค่าย สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่ายค่ะ (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม ในค่าย)

 • หากตรวจพบว่าได้มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีเจตนามาเข้าอบรม และไม่ขออนุญาติจากทางค่าย ทางค่ายขออนุญาติดำเนินการเชิญออกจากพื้นที่การจัดกิจกรรม

 • ใบสมัคร ไฟล์PDF ค่าย(3 วัน 2 คืน) 21-23 ต.ค  สถานที่ : พุทธมณฑล นครปฐม 

 • ใบสมัคร ไฟล์เวริด  ค่าย(3 วัน 2 คืน) 21-23 ต.ค  สถานที่ : พุทธมณฑล นครปฐม 

 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักใกล้พุทธมณฑล 

**************************************************************************************

 • สถานที่จัดกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Short Courses ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6-7 ต.ค. 61 (เสาร์-อาทิตย์ ไปกลับ) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3   
 • ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานได้ใน เวลา 9.00 น. รับเด็กกลับบ้านได้ในเวลา 16.00 น. (กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน)  
 • การแต่งกายอบรม  ชุดไปรเวทใช้ได้ทุกสี สุภาพ กระโปรง หรือกางเกงคลุมเข่า  
 • ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กทุกท่าน สามารถนำกระเป๋าเป้ส่วนตัวมาได้
 • ด้านล่างของอาคาร มีบริการ ร้านอาหาร สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการรอบุตรหลานระหว่างอบรมค่ะ 
 • แผนที่แสดงศูนย์การเรียนรู้มหิดลศาลายา และแนะนำสถานที่จอดรถ สำหรับการอบรม Short Coures ครั้งที่ 4 วันที่ 3-4 เมษายน 2561   
 • แผนที่จัดอบรมเด็ก Short Course 

**************************************************************************************

***************************************************************************************

 • วันที่ 11 - 12 ส.ค.61 แรลลี่ Family Camp เรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ (สำหรับครอบครัว) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร 3 ชุด (ขอเป็นของแห้งหรือต้นไม้ท่านละ 3 ชุด หรือครอบครัวละ 3 ชุด ตามกำลังศรัธรา ), ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน 
 • มาร่วมเรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ ไปกับแหล่งเรียนรู้ในพุทธมณฑล  โดยทีมพระวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก อาทิเช่น  สักการะองค์พระประธานพุทธมณฑล พระศรีศากยะทศพลญาณ, ท่องเที่ยวบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูตร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน , ชมอาทิตย์อัสดงที่มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน จำนวน 1,418 แผ่น หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์ ,เรียนรู้พุทธประวัติในพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา, ขอพรสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, สำรวจสถานที่สัปปายะ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ณ สวนไผ่ และอื่นๆ ฯลฯ 
 • ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม ค่าย รร. นานาชาติ ค่ายพัฒนาการเด็ก ค่ายคุณธรรม   กิจกรรมธรรมะที่เหมาะกับเด็กและง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย  อาทิเช่น  อัฉริยะใจใสวัยปิ๊ง,ไตรทักษะกับภาวนา4, ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง, เรียธรรมะกับการละเล่นว่าวจุฬา&ว่าวปั๊กเป้า, ฝึกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สมาท& สมาย , สวนดอกไม้ใต้แสงธรรม, มังกรปุจฉา, ถั่วงาวิปัสนาพาเพลิน , ตุงคุณธรรมจริยธรรมแห่งความดี, บริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนา EQ, โภชนาการแห่งความสุข, พุทธจริยศิลป์, อาศรมอักษรธรรม, Song for Buddhist chanting, ภาวนา for love สโลว์ไลฟ์ไปกับธรรมะ, ฟรุ๊งฟริ๊งกระดิ่งธรรม, รีไซเคิลทุกข์, พุทธเศรษฐศาสตร์อินเทรน ฯ 
 • ใบสมัครไฟล์ PDF. (สำหรับปริ้นทร์ เขียน และส่งกลับ )
 • ใบสมัครไฟล์ word. (สำหรับท่านที่ไม่ต้องการปริ้นทร์สามารถเซฟในคอม และส่งกลับ)
 • แผนที่จัดกิจกรรม 
 • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักส่วนตัว 
 • ภาพกิจกรรม  

*******************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 12  - 13 พ.ค.61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30   
 • สำหรับท่านที่เลือกการไปกลับ กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30   
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร (ของแห้ง)ท่านละ 1 ชุด, ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน  
 • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม    
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ   
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (รับสมัครเด็ก 4-16 ปี และผู้ปกครอง) ค่าย 2 วัน 1 คืน วันที่ 12 - 13 พ.ค. 61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

*******************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน ครั้งที่2 (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 (กำหนดการสามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียน) 
 • การแต่งกายอบรม (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ชุดไปรเวทสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงคลุมเข่า ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กทุกท่าน 
 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม จัดการอบรมเรียนธรรมสารพันพาเพลิน(เสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 สถานที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน ม.มหิดล ศาลายา  ผู้ปกครองสามารถรับส่งเด็กได้ในเวลา 9.00-16.00 น. ค่ะ 
 • แผนที่จัดอบรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน สามารถนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของสถาบันได้ 
 • ดาวน์โหลดโปสเตอร์ค่าย 2561 ค่ายธรรมะเด็กและครอบครัว 

*********************************************************************************************************

 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสำหรับเด็ก (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30  
 • สำหรับท่านที่เลือกการพักค้างให้เด็กแบบไปกลับกรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30  
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม สำหรับเด็ก(รับสมัครเด็ก 4-16 ปี) ค่าย 2 วัน 1 คืนวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

 ******************************************************************************************

 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางมาในแต่ละค่ายทางทีมงานขออนุญาติแจ้งในเว็บล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์ ทางเว็บ
 • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่น 15 (วันที่ 17-19 มีนาคม 2561), รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มีนาคม 2561) และ ต้นกล้าธรรมะครั้งที่ 2 (วันที่ 19-22 มีนาคม 2561)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 15, รุ่น 16 และ ต้นกล้าธรรมะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน , 3 วัน, และ 6 วัน ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
 • สถานที่ลงทะเบียน อาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30  วันสุดท้ายเลิก 14.30 กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
 • การแต่งกายมางานผู้ปกครองชุดสุภาพทุกสี สำหรับเด็กชุดไปรเวททุกสีค่ะ
 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม การเข้ามายังอาคารรพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา สามารถสอบถาม รปภ. บริเวณทางเข้าด้านหน้าพุทธมณฑล ได้ค่ะ
 • สามารถนำรถมาจอดได้บริเวณลานจอดรถของอาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา และท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนสามารถจอดค้างคืนได้
 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561  ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.00 ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา ทางค่ายมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะ
 • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  1 วัน  ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา  12.00-15.30 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ได้แก่  (ค่าย 3 วัน 2 คืน ชุดนอน 2 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 2 ชุด), (ต้นกล้าธรรมะ ชุดนอน 5 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 5 ชุด เสื้อสีขาวสำหรับปฎิบัติธรรม 1 ตัว) (ชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, สามารถนำผ้าห่มมาเองได้, และของสำหรับใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)    
 • สิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป (ขอเป็นต้นไม้สำหรับบริจาคให้แก่พุทธมณฑล หรือของแห้งตามกำลังศรัทรา) ใช้ในการประกอบกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก (สิ่งของที่นำมาใส่บาตรควรแยกออกจากกระเป๋าเดินทาง)
 • การมาเยี่ยมบุตรหลานได้โดยการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดลงทะเบียนทุกวัน ในเวลา 8.00 - 17.00  (งดเข้าไปในบริเวณกิจกรรม, ห้องกิจกรรม, ห้องพัก, จุดอาบน้ำ ,บริเวณรับประทานอาหารของเด็กๆ และงดถ่ายภาพ บันทึกภาพวีดีโอในอริยาบทที่ไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น ) ไม่อนุญาติให้นำเด็กออกมาจากกิจกรรมหรือเข้าไปยังจุดที่มีกิจกรรม การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ ของเด็กผู้ที่ไปพาเด็กมาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางค่ายนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น    
 • การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ หากท่านประสงค์ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของใดๆ ทางทีมงานจะดำเนินการมอบให้แก่พระวิทยากรที่เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
 • สิ่งของที่นำมาฝากให้แก่เด็กๆ สามารถฝากได้ที่จุดลงทะเบียน งดรับฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ ระหว่างอยู่ค่าย สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่ายค่ะ (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม ในค่าย)
 • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักใกล้พุทธมณฑล 
 • ใบสมัคร ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่นที่ 15 (วันที่ 17-19 มี.ค. 61) และ รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มี.ค. 61) ค่าย 3 วัน 2 คืน  (รับสมัครเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป และผู้ปกครอง) 
 • ใบสมัคร ต้นกล้าธรรมะ รุ่น 2 (วันที่ 17-22 มี.ค. 61) ค่าย 6 วัน 5 คืน (รับสมัครเด็กตั้งแต่  7 ขวบขึ้นไป)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

*************************************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะปี2561

 • หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างระบบครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Family Camp 27-28 ต.ค. 61 (2 วัน คืน) ค่าสมัครท่านละ 1890 
 • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 27  - 28 ต.ค.61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30   
 • สำหรับท่านที่เลือกการไปกลับ กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30   
 • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ 
 • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร (ของแห้ง)ท่านละ 1 ชุด, ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน  
 • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม    
 • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
 • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  

  *******************************************************************************************************

  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่น 17 (วันที่ 21-23 ตุลาคม 2561) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

  • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 17 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน และ 3 วัน ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @Thammacamp ,อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com และ ทางอินบ๊อกเฟสบุค : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม    

  • สถานที่ลงทะเบียน อาคารอาคันตุกะ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.00กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ

  • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  • การแต่งกายมางานผู้ปกครองชุดสุภาพทุกสี สำหรับเด็กชุดไปรเวททุกสีค่ะ

  • การเข้ามายังอาคารรอาคันตุกะ สามารถสอบถาม รปภ. บริเวณทางเข้าด้านหน้าพุทธมณฑล สามารถนำรถมาจอดได้บริเวณลานจอดรถของอาคาอาคันตุกะ  และท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนสามารถจอดค้างคืนได้

  • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.00 ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา ทางค่ายมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะ

  • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  1 วัน  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา  12.00-15.30 

  • สิ่งของที่ควรนำมา ได้แก่   ชุดนอน 2 ชุด,  ชุดเบิก บานสบายๆ 2 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกงกระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, สามารถนำผ้าห่มมาเองได้, และของสำหรับใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)    

  • สิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป (ขอเป็นของแห้งตามกำลังศรัทรา) ใช้ในการประกอบกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก สิ่งของที่นำมาใส่บาตรควรแยกออกจากกระเป๋าเดินทาง

  • การมาเยี่ยมบุตรหลานได้โดยการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดลงทะเบียนทุกวัน ในเวลา 8.00 - 17.00  (ขอความร่วมมือ และไม่อนุญาติให้เข้าไปในบริเวณกิจกรรม, ห้องกิจกรรม, ห้องพัก, จุดอาบน้ำ ,บริเวณรับประทานอาหารของเด็กๆ และงดถ่ายภาพ บันทึกภาพวีดีโอในอริยาบทที่ไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น ) ไม่อนุญาติให้นำเด็กออกมาจากกิจกรรมหรือเข้าไปยังจุดที่มีกิจกรรม การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ ของเด็กผู้ที่ไปพาเด็กมาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางค่ายนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น    

  • การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ หากท่านประสงค์ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของใดๆ ทางทีมงานจะดำเนินการมอบให้แก่พระวิทยากรเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

  • สิ่งของที่นำมาฝากให้แก่เด็กๆ สามารถฝากได้ที่จุดลงทะเบียน งดรับฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ ระหว่างอยู่ค่าย สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่ายค่ะ (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม ในค่าย)

  • หากตรวจพบว่าได้มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีเจตนามาเข้าอบรม และไม่ขออนุญาติจากทางค่าย ทางค่ายขออนุญาติดำเนินการเชิญออกจากพื้นที่การจัดกิจกรรม

  • ใบสมัคร ไฟล์PDF ค่าย(3 วัน 2 คืน) 21-23 ต.ค  สถานที่ : พุทธมณฑล นครปฐม 

  • ใบสมัคร ไฟล์เวริด  ค่าย(3 วัน 2 คืน) 21-23 ต.ค  สถานที่ : พุทธมณฑล นครปฐม 

  • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักใกล้พุทธมณฑล 

  **************************************************************************************

  • สถานที่จัดกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Short Courses ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6-7 ต.ค. 61 (เสาร์-อาทิตย์ ไปกลับ) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3   
  • ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานได้ใน เวลา 9.00 น. รับเด็กกลับบ้านได้ในเวลา 16.00 น. (กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน)  
  • การแต่งกายอบรม  ชุดไปรเวทใช้ได้ทุกสี สุภาพ กระโปรง หรือกางเกงคลุมเข่า  
  • ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กทุกท่าน สามารถนำกระเป๋าเป้ส่วนตัวมาได้
  • ด้านล่างของอาคาร มีบริการ ร้านอาหาร สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการรอบุตรหลานระหว่างอบรมค่ะ 
  • แผนที่แสดงศูนย์การเรียนรู้มหิดลศาลายา และแนะนำสถานที่จอดรถ สำหรับการอบรม Short Coures ครั้งที่ 4 วันที่ 3-4 เมษายน 2561   
  • แผนที่จัดอบรมเด็ก Short Course 

  **************************************************************************************

  ***************************************************************************************

  • วันที่ 11 - 12 ส.ค.61 แรลลี่ Family Camp เรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ (สำหรับครอบครัว) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร 3 ชุด (ขอเป็นของแห้งหรือต้นไม้ท่านละ 3 ชุด หรือครอบครัวละ 3 ชุด ตามกำลังศรัธรา ), ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน 
  • มาร่วมเรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ ไปกับแหล่งเรียนรู้ในพุทธมณฑล  โดยทีมพระวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก อาทิเช่น  สักการะองค์พระประธานพุทธมณฑล พระศรีศากยะทศพลญาณ, ท่องเที่ยวบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูตร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน , ชมอาทิตย์อัสดงที่มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน จำนวน 1,418 แผ่น หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์ ,เรียนรู้พุทธประวัติในพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา, ขอพรสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, สำรวจสถานที่สัปปายะ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ณ สวนไผ่ และอื่นๆ ฯลฯ 
  • ค่ายเด็ก ค่ายปิดเทอม ค่าย รร. นานาชาติ ค่ายพัฒนาการเด็ก ค่ายคุณธรรม   กิจกรรมธรรมะที่เหมาะกับเด็กและง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย  อาทิเช่น  อัฉริยะใจใสวัยปิ๊ง,ไตรทักษะกับภาวนา4, ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง, เรียธรรมะกับการละเล่นว่าวจุฬา&ว่าวปั๊กเป้า, ฝึกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สมาท& สมาย , สวนดอกไม้ใต้แสงธรรม, มังกรปุจฉา, ถั่วงาวิปัสนาพาเพลิน , ตุงคุณธรรมจริยธรรมแห่งความดี, บริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนา EQ, โภชนาการแห่งความสุข, พุทธจริยศิลป์, อาศรมอักษรธรรม, Song for Buddhist chanting, ภาวนา for love สโลว์ไลฟ์ไปกับธรรมะ, ฟรุ๊งฟริ๊งกระดิ่งธรรม, รีไซเคิลทุกข์, พุทธเศรษฐศาสตร์อินเทรน ฯ 
  • ใบสมัครไฟล์ PDF. (สำหรับปริ้นทร์ เขียน และส่งกลับ )
  • ใบสมัครไฟล์ word. (สำหรับท่านที่ไม่ต้องการปริ้นทร์สามารถเซฟในคอม และส่งกลับ)
  • แผนที่จัดกิจกรรม 
  • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักส่วนตัว 
  • ภาพกิจกรรม  

  *******************************************************************************************************

  • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 12  - 13 พ.ค.61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30   
  • สำหรับท่านที่เลือกการไปกลับ กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30   
  • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ 
  • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ของใส่บาตร (ของแห้ง)ท่านละ 1 ชุด, ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี งดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน  
  • ภาพสถานที่จัดกิจกรรม    
  • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ   
  • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
  • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
  • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (รับสมัครเด็ก 4-16 ปี และผู้ปกครอง) ค่าย 2 วัน 1 คืน วันที่ 12 - 13 พ.ค. 61  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

  *******************************************************************************************************

  • ประชาสัมพันธ์การอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน ครั้งที่2 (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 (กำหนดการสามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียน) 
  • การแต่งกายอบรม (เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ชุดไปรเวทสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงคลุมเข่า ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กทุกท่าน 
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม จัดการอบรมเรียนธรรมสารพันพาเพลิน(เสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 สถานที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน ม.มหิดล ศาลายา  ผู้ปกครองสามารถรับส่งเด็กได้ในเวลา 9.00-16.00 น. ค่ะ 
  • แผนที่จัดอบรม เรียนธรรมสารพันพาเพลิน สามารถนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของสถาบันได้ 
  • ดาวน์โหลดโปสเตอร์ค่าย 2561 ค่ายธรรมะเด็กและครอบครัว 

  *********************************************************************************************************

  • ประชาสัมพันธ์การมางาน ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสำหรับเด็ก (2 วัน 1 คืน)  วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯ ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • สถานที่ลงทะเบียน ห้องประชุมศาลาเพียงดิน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30  วันสุดท้ายเลิก 15.30  
  • สำหรับท่านที่เลือกการพักค้างให้เด็กแบบไปกลับกรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียนหน้างาน วันแรก 8.30 - 16.00 วันสุดท้าย 8.00 -15.30  
  • กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
  • สิ่งของที่ควรนำมา ค่าย 2 วัน 1 คืน ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิก บานสบายๆ 1 ชุด, ชุดสำรองทำกิจกรรม 1 ชุด (เป็นชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
  • แผนที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
  • วิธีการเดินทาง รถยนส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม), รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ลงหน้า โรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย, รถโดยสารประจำทาง สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ลงหน้าโรงพญาบาลการรุญเวช ปทุมธานี(นวนครเดิม) จากนั้นเดินข้ามสะพานลอย  
  • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมรุ่น สำหรับเด็ก ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
  • ใบสมัครค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม สำหรับเด็ก(รับสมัครเด็ก 4-16 ปี) ค่าย 2 วัน 1 คืนวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 56  สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

   ******************************************************************************************

  • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางมาในแต่ละค่ายทางทีมงานขออนุญาติแจ้งในเว็บล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์ ทางเว็บ
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่น 15 (วันที่ 17-19 มีนาคม 2561), รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มีนาคม 2561) และ ต้นกล้าธรรมะครั้งที่ 2 (วันที่ 19-22 มีนาคม 2561)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  • เอกสารการสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 15, รุ่น 16 และ ต้นกล้าธรรมะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน , 3 วัน, และ 6 วัน ประกอบด้วยใบสมัคร และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งได้ทางไลน @thammacamp.com หรือ ทาง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com   
  • สถานที่ลงทะเบียน อาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30  วันสุดท้ายเลิก 14.30 กำหนดการรับได้ที่จุดลงทะเบียน สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งที่บร์อดหน้างาน หรือสอบถามทีมงานได้ทางไลน์ หรืออินบ๊อกในเฟสบุคค่ะ
  • การแต่งกายมางานผู้ปกครองชุดสุภาพทุกสี สำหรับเด็กชุดไปรเวททุกสีค่ะ
  • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม การเข้ามายังอาคารรพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา สามารถสอบถาม รปภ. บริเวณทางเข้าด้านหน้าพุทธมณฑล ได้ค่ะ
  • สามารถนำรถมาจอดได้บริเวณลานจอดรถของอาคารพิพิฑภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา และท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนสามารถจอดค้างคืนได้
  • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561  ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.00 ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา ทางค่ายมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะ
  • ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  1 วัน  ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 และ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย เวลา  12.00-15.30 
  • สิ่งของที่ควรนำมา ได้แก่  (ค่าย 3 วัน 2 คืน ชุดนอน 2 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 2 ชุด), (ต้นกล้าธรรมะ ชุดนอน 5 ชุด และ ชุดเบิก บานสบายๆ 5 ชุด เสื้อสีขาวสำหรับปฎิบัติธรรม 1 ตัว) (ชุดที่สวมใส่เคลื่อยย้ายสะดวกสบายทุกสี เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษกางเกงขายาว สามส่วน เท่าเข่า เสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรีงดสายเดี่ยว กางเกง กระโปรงสั้น), ยาสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า และเสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน, สามารถนำผ้าห่มมาเองได้, และของสำหรับใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ (การจัดกระเป๋ามาค่ายแยก 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)    
  • สิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป (ขอเป็นต้นไม้สำหรับบริจาคให้แก่พุทธมณฑล หรือของแห้งตามกำลังศรัทรา) ใช้ในการประกอบกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก (สิ่งของที่นำมาใส่บาตรควรแยกออกจากกระเป๋าเดินทาง)
  • การมาเยี่ยมบุตรหลานได้โดยการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดลงทะเบียนทุกวัน ในเวลา 8.00 - 17.00  (งดเข้าไปในบริเวณกิจกรรม, ห้องกิจกรรม, ห้องพัก, จุดอาบน้ำ ,บริเวณรับประทานอาหารของเด็กๆ และงดถ่ายภาพ บันทึกภาพวีดีโอในอริยาบทที่ไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น ) ไม่อนุญาติให้นำเด็กออกมาจากกิจกรรมหรือเข้าไปยังจุดที่มีกิจกรรม การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ ของเด็กผู้ที่ไปพาเด็กมาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางค่ายนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น    
  • การรับประทานอาหารในค่าย มีบริการอาหาร 3 มื้อ เครื่องดื่ม ผลไม้ ชากาแฟ ของว่างบ่าย และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้แก่ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน, สำหรับเด็กๆ ที่แพ้อาหาร ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารมาฝากไว้ที่จุดลงทะเบียนได้, ท่านที่ทานเจสามารถเตรียมอาหารมาเพิ่มเองได้, สำหรับเด็กที่ยังรับประทานนมผู้ปกครองสามารถเตรียมนมกล่องแก่เด็กๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางได้ หากท่านประสงค์ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของใดๆ ทางทีมงานจะดำเนินการมอบให้แก่พระวิทยากรที่เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
  • สิ่งของที่นำมาฝากให้แก่เด็กๆ สามารถฝากได้ที่จุดลงทะเบียน งดรับฝากอาหารสดให้แก่เด็กๆ ระหว่างอยู่ค่าย สำหรับอาหารแห้งฝากได้เฉพาะนม และอาหารแห้งที่ย่อยง่ายค่ะ (ระหว่างอยู่ค่าย เด็กๆ จะได้รับประทานอาหาร ผลไม้ ขนม ในค่าย)
  • แผนที่จัดอบรมค่าย พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  • แนะนำสถานที่พักสำหรับท่านที่ต้องการห้องพักใกล้พุทธมณฑล 
  • ใบสมัคร ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  รุ่นที่ 15 (วันที่ 17-19 มี.ค. 61) และ รุ่น 16 (วันที่ 20-22 มี.ค. 61) ค่าย 3 วัน 2 คืน  (รับสมัครเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป และผู้ปกครอง) 
  • ใบสมัคร ต้นกล้าธรรมะ รุ่น 2 (วันที่ 17-22 มี.ค. 61) ค่าย 6 วัน 5 คืน (รับสมัครเด็กตั้งแต่  7 ขวบขึ้นไป)  สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  *************************************************************************

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 14 -12 และ อบรม Short Courses(เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 11-12 

  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบรับสมัครจะสามารถใช้งานได้วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10

  • ายชื่อเด็ก และ ผู้ปกครอง เข้าค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 สำหรับท่านที่ส่งเอกสารเข้ามาทางอีเมล์หลังจากวันอังคาร จะนำขึ้นรอบที่ 3 วัน พฤหัสค่ะ 
  • ายชื่อเด็กเข้าค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10 (ท่านที่ไม่พบรายชื่อ และท่านที่ขาดหมายเลขบัตรประชาชน  สามารถส่งใบสมัครมาเพิ่มได้ทางอีเมล์ค่ะ)
  •  รายชื่อผู้ปกครองเข้าค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10 (หากไม่พบรายชื่อส่งข้อมูลแจ้งได้ทางอีเมล์ค่ะ)
  • รายชื่อผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครภายในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม หากส่งหลังจากนี้จะนำขึ้นเว็บในรอบที่ 2 วันพุทธนี้ค่ะ  
  • ขอเชิญผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานร่วมพิธีเปิดช่วงเช้าในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00-11.00 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อร่วมพิธี ใส่บาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล 
  • ท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครให้แก่บุตรหลานรบกวนส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com ภายในวันที่ 16ตุลาคมนี้ค่ะ 
  • กำหนดการการเรียนรู้ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10   ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระคุณพ่อของแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยด้วยการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล
  • สถานที่จัดพิธีเปิด การเรียนรู้ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 10 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล  ถ.พุทธมณฑลสาย4  จ.นครปฐม เปิดลงทะเบียนวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. สามารถนำรถมาจอดได้ที่ลานจอดรถของอาคาร
  • สิ่งของที่แนะนำให้นำมา คือ ของที่จะนำมาใส่บาตร 1 ครั้ง พระสงฆ์ 5 รูป (ขอเป็นต้นไม้ หรือ ของแห้งตามกำลังศรัทธา), ชุดนอน 2 ชุด (กางเกงนอนขายาว ถงเท้า เสื้อกันหนาวสำหรับใส่นอน) , ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด (ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีดำ ขาว เทา น้ำเงิน ยีนส์ หรือสีอ่อนๆ ได้ค่ะ ที่ท่านมีอยู่แล้ว ทางค่ายมีโบดำบริการให้ค่ะ),  อุปกรณ์อาบน้ำ (ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ, ถุงพลาสติกสำหรับใส่ผ้าเปียกชื้น) แนะนำการติดชื่อนามสกุล ชื่อเล่น อายุของเด็ก ไว้ที่ด้านหน้าของกระเป๋า  
  • ก่อนกลับบ้านทางค่ายจะนำเสื้อผ้าของเด็กๆ ที่ลืมนำกลับ มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องนอนของเด็ก ขอให้ท่านผู้ปกครองสำรวจความเรียบร้อยก่อนเด็กกลับบ้าน 
  • รับสมัครทุนฟรีจำนวน 10 ทุน (สำหรับน้องๆที่ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ) สามารถส่งเรียงความด้วยลายมือตนเอง 1 หน้า กระดาษ A4 หัวข้อเรียงความ "กิจกรรมที่ฉันอยากทำในค่ายรักลูกให้ถูกธรรม" ส่งมาได้ที่อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งผลทางอีเมล์กลับไปค่ะ 
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 10 (จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559) สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามใบสมัคร

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น8 และ รุ่น9

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่7

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 1-6

  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 6 จะสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ได้ปลายเดือน มกราคม 2558 นี้ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งในวันรับสมัครอีกครั้งค่ะ 
  • กำหนดการ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557  ลงทะเบียน อาคารหอฉัน ชั้น 4  
  • รายชื่อสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 5  
  • รายชื่อสมาชิกผู้ปกครองค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 5  (เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน) 
  • โบชัวร์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่๕ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ ๕ จะดำเนินการเปิดรับสมัครได้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
  • พบกันวันเสาร์ที่ 26 เริ่มลงทะเบียน 7.00 น. ณ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ ห้องเทียเตอร์โซน B กิจกรรมแรกทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 9 รูป ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วพบกันนะคะ 
  • ท่านที่ยื่นเอกสารที่หลังหรือไม่พบรายชื่อน้อง ท่านสามารถนำน้องๆ มาร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะ และรบกวนตรวจชื่อน้องที่จุดลงทะเบียนหากไม่พบชื่อ รบกวนท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้บริการทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้เลยที่หน้างานค่ะ ทางค่ายได้ทำการจองที่และประกันอุบัติเหตุไว้ตามจำนวนเงินที่ทุกท่านโอนมาไว้เรียบร้อยแล้ว 
  • รายชื่อสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 4 (รอบแรก) สำหรับท่านที่ได้ทำการชำระเงินและส่งใบสมัครแล้วไม่พบรายชื่อ รบกวนท่านติดต่อที่หมายเลข 0863239578 อีกครั้งค่ะ 
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 4 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 นี้ค่ะ
  • ท่านผู้ที่ต้องการ นำขนม อาหารว่าง ของชำร่วย มาร่วมงาน ติดต่อได้ที่หมายเลข 086-3239578 ค่ะ
  • ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 7.00-8.00 จากนั้นจะเริ่มกิจกรรมก้าวไปในสายบุญ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ในเวลา 8.00 
  • ท่านเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้าน ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 หากท่านติดงานประจำ กังวลใจว่าจะมารับล่าช้า ทางค่ายรับฝากบุตรหลานจนถึงเย็นค่ะ
  • ทางค่ายขอรับเอกสารลงทะเบียนทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com เนื่องจากเอกสารมีหลายหน้า บางครั้งรับเอกสารขาดหาย ทำให้ไม่พบชื่อน้องๆ ในการสมัคร 
   หากท่านใดที่ไม่สะดวกส่งทางอีเมล ก่อนทำการส่งรบกวนโทรมาที่ 086-3239578, 086-5390775 ค่ะ
   ท่านผู้ปกครองที่เตรียมสิ่งของมาค่ายให้แก่บุตรหลาน อย่าลืมนำเสื้อกันหนาวมาให้น้องใส่ตอนนอน และผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำด้วยนะคะ
  • ขอฝากอีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพ กิจกรรมธรรมะหรรษาแค้ม จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
  • ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2556 เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วค่ะ 
  • แจ้งการสมัครค่ายรักลูกรุ่นที่ 4 ทางทีมงานกำลังรีบดำเนินการปรับปรุงเอกสารการรับสมัคร และจะสามารถเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปค่ะ
  • สมัครสมาชิดค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 4 ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป จัดกิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งอีกครั้งในวันรับสมัครค่ะ
  • เฟสบุคค่ายรักลูก http://www.facebook.com/kairaklook
  • เรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดช่วงเช้า โดยลงทะเบียนได้ที่หน้างานค่ะ
  • รายชื่อผู้สมัครเข้าค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 3
  • รายชื่อสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่3 กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
  • สิ่งที่ต้องนำมา อาหารแห้งใส่บาตร(พระสงฆ์ 9 รูป ใช้ในวันที่ 1 เม.ษ. 56), ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว, แก้วน้ำ, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมภู,(ห้องอาบน้ำรวมเด็กโต ควรมีผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำค่ะ) งดนำของมีค่ามาค่ะ
  • รับรายงานตัว ตั้งแต่เลา 6.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 8.00 น. สถานที่ คือ ห้องเธียเตอร์โซน B อาคารเรียนรวมค่ะ
  • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 3 รอบแรก
  • รายชื่อสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 3 รอบแรก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเรียบเรียงอยู่ค่ะ สามารถตวจสอบได้ช่วงเทียงคืน สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ 086-3239578 หรือส่งเอกสารการชำระเงินและใบสมัครเข้ามาที่ raklukecamp@hotmail.com แฟกซ์ 02-5499369 ค่ะ
  • ท่านผู้ปกครองที่ไม่สามารถปริ้นใบสมัครแล้วแสกนส่งมาได้ ท่านสามารถใช้วิธีดาวโหลด "เอกสารใบสมัคร(ไฟล์เวริด)" แล้วนำมาแก้ไขพิมพ์ข้อมูลของน้อง ส่งกลับมาทางอีเมล์ raklukecamp@ Bhotmail.com ได้ค่ะ ส่วนเอกสารการชำระเงินแฟ็กเข้ามาที่ 025499369 เขียนชื่อน้องที่ชัดเจนกำกับในใบโอนเงินด้วยค่ะ
  • เอกสารการจัดโครงการค่ายรักลูกให้ถูกธรรม
  • ขอแจ้งอีเมล์ที่สามารถส่งข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องค่ะ raklukecamp@hotmail.com เนื่องจากใบสมัครชุดก่อนหน้านี้มีการลงอีเมล์ผิด ทำให้บางท่านส่งข้อมูลมาไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยค่ะ
  • สมาชิกที่ทำการสมัครและชำระเงินแล้ว ทางทีมงานจะนำรายชื่อสมาชิกแจ้งในเว็บไซต์ในวันที่ 10 มี.ค. 2556
  • ผู้ปกครองที่ต้องการมาอยู่ค่าย 3 วัน 2 คืน สามารถเลือกสำรองห้องพักส่วนตัวได้ และสำหรับท่านที่ต้องการพักกับทางค่าย ได้จัดห้องพักแยก ชาย/หญิง
  • รบกวนผู้ปกครองทุกท่านเขียนชื่อ นามสกุล ของน้องๆให้ชัดเจน ทางทีมงานจะดำเนินการส่งรายชื่อทำวุฒิบัตร ตามใบสมัครค่ะ
  • ท่านผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานกลับบ้านในวันที่ 1 เมษายน 2556 หากมาไม่ทันตามกำหนดการที่แจ้งไว้ สามารถฝากบุตรหลานได้จนถึงช่วงค่ำ จะมีวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ค่ะ
  • น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดกังวลใจว่าจะมาไม่ทันกิจกรรมในตอนเช้าของวันที่ 30 มี.ค. 56 สามารถให้ผู้ปกครองมาส่งได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 29 มี.ค. 56 ทางทีมงานจะจัดเตรียมที่พักและพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ค่ะ
  • น้องๆที่สมัครในรุ่นอายุ 4-6 ปี ท่านผู้ปกครองที่มาสมัครอยู่ค่ายพร้อมบุตรหลาน ในช่วงกลางคืนสามารถนำน้องไปพักด้วยได้ น้องๆที่ผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย พักกับครูพี่เลี้ยงค่ะ
  • น้องๆที่สมัครในรุ่นอื่นๆ พักห้องที่ทางทีมงานจัดเตรียม เสื่่่อ หมอน ผ้าห่ม ห้องพักติดแอร์ ห้องพัก ห้องน้ำ แยกชาย/หญิง มีพี่เลี้ยงคอยดูแล