ค่าสมัคร

#ค่ายเสาร์อาทิตย์ ไปกลับ Short Course ครั้งที่4
(วันที่6-7 ต.ค. 61) 
สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ค่าสมัครท่านละ  1,950 บาท 

#ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม3วัน2คืน 
รุ่นที่ 17 (วันที่ 21-23 ต.ค. 61)
สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ค่าสมัครท่านละ  2,450 บาท 

#ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมFamilyCamp 2วัน1 คืน สามารถไปกลับได้
ครั้งที่ 3 (วันที่ 27-28 ต.ค. 61)
ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว รับสมัครเป็นคู่ หรือคี่ก็ได้เช่น แม่กับลูก, พ่อกับลูก, ยายกับหลาน, หรือพ่อแม่ลูก
สถานที่จัดกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ค่าสมัครท่านละ 1,890 บาท 

# ค่ายเสาร์อาทิตย์ ไปกลับ ค่ายเรียนธรรมสารพันพาเพลิน
ครั้งที่ 1 (วันที่ 7-8 เม.ย.61)
ครั้งที่ 2 (วันที่ 28-29 เม.ย.61)
สถานที่จัดกิจกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
ค่าสมัคร 1,950 บาท

#ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสำหรับเด็ก2วัน1คืน สามารถไปกลับได้ (วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61)
สถานที่จัดกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ค่าสมัคร 1,990 บาท

#ค่ายต้นกล้าธรรมะ6วัน5คืน รุ่น2 (วันที่ 17-22 มี.ค. 61)
สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ค่าสมัคร 3,990 บาท